FREE SHIPPING ON ORDERS OVER 250฿

CAFEC Abaca Paper Filter [Trapezoid]

CAFEC Abaca Paper Filter [Trapezoid]

Regular price
215.00 ฿
Sale price
215.00 ฿
Regular price
Sold out
Unit price
per 

CAFEC Abaca Paper Filter [Trapezoid]

กระดาษกรองกาแฟที่มีอัตราน้ำไหลผ่านดีที่สุด 

กระดาษกรองกาแฟผสมใย Abaca 3%

น้ำไหลไวกว่ากระดาษกรองปกติ

ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

ทรง Trapezoid

- 1 ถุง บรรจุ 100 แผ่น -

 

CAFEC ABACA PAPER FILTER

กระดาษกรองกาแฟ CAFEC Abaca Paper Filter ผลิตจากโรงงานของบริษัท CAFEC ตั้งอยู่ที่จังหวัด Beppu ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท CAFEC มีประสบการณ์ในการผลิตกระดาษกรองมานานกว่า 50 ปีเคยรับผลิตกระดาษกรองกาแฟให้กับบริษัทเช่น HARIO, KONO, และอื่นๆ

สำหรับกระดาษกรอง CAFEC Abaca Paper Filter ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาของสองอย่างที่มักพบได้ในกระดาษกรองคือกลิ่นกระดาษ และการไหลของน้ำ ด้วยการนำกระดาษชนิดพิเศษมาผลิตเป็นกระดาษกรองทำให้น้ำไหลได้ไวกว่า และที่สำคัญมีกลิ่นกระดาษน้อยกว่ากระดาษกรองกาแฟทั่วไป


Abaca Fiber 3%

Cafec Abaca paper Filter กระดาษกรองกาแฟผสมเส้นใย Abaca 3% ทำให้น้ำไหลผ่านได้ดีกว่ากระดาษกรองปกติ

รอยย่น

รอยย่นทั้งสองด้านเป็นลักษณะพิเศษของกระดาษกรอง Cafec ทำให้น้ำไหลได้ดีขึ้น